Jak mieć ciepło w domu, w domku ogrodowym lub w magazynie?

ch z uwagi na bezpośrednie ogrzewanie ciał stałych przez promieniowanie podczerwone, a nie przez powietrze, które dopiero wtórnie jest ogrzewa

Dodane: 21-03-2019 15:14