Zastaw

Dodane: 21-03-2015 08:07
Zastaw pożyczki pod zastaw samochodu szczecin, że aby kupić nieruchomość na kredyt i na tym nie stracić, dobrze jest zgłębić temat. Podczas tzw. boomu na rynku nieruchomości, ceny mieszkań intensywnie wzrastały. Od pamiętnego kryzysu ceny zaczęły maleć. W konsekwencji...osoby, które przeczekały mogły kupić praktycznie identyczne mieszkanie (miasto, osiedle, metraż) za zdecydowanie niższą kwotę. Należy nie zapominać o fakcie, że kredyt hipoteczny jest długoterminowy - najpopularniejszy to ten zaciągany na 30 lat. To bardzo długi okres kredytowania. Jeśli przepłaciliśmy za nasze mieszkanie, to sytuacja robi się kłopotliwa - wartość spada, a rata kredytu pozostaje wysoka.

Pożyczanie w banku

Podsumowując - firmy mają naprawdę pod górkę. Łatwiej o kredyt będzie pracownikowi, zatrudnionemu na umowę o pracę, niż właścicielowi przedsiębiorstwa. To jest paradoks, ale niestety prawdziwy.

Żeby młodzi Polacy mogli rejestrować firmy i inwestować w swój biznes, go rozwijając, niezbędny jest dostęp do kapitału. Mało kto posiada wystarczające środki, jest to zbyt trudna do przeskoczenia bariera. Często niestety kończy się to zaciągnięciem kredytu w wątpliwym miejscu, z bardzo wysokim oprocentowaniem. Nie może tak być, ale nie zanosi się, na zmianę zasad przez banki. Jest odwrotnie - z każdym rokiem wymagania dla przedsiębiorców są coraz bardziej wyśrubowane.


co to jest kredyt hipoteczny?

Ze względu na cel:

Kredyt hipoteczny ? środki przekazywane są na zakup domu, mieszkania własnościowego, spółdzielczego lub innej nieruchomości. Uruchamiany w całości, bank przelewa kwotę kredytu na rachunek sprzedającego (np. dewelopera) na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
Kredyt budowlano-hipoteczny ? środki przeznaczone są na budowę domu przez osobę fizyczną, spółdzielnię lub dewelopera. Uruchamiany w całości lub transzach. Przy uruchomieniu w transzach odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty, a nie od całości przyznanej sumy. Do momentu uzyskania pozwolenia na zamieszkanie lub odbioru na podstawie protokołu ze spółdzielni spłacane są tylko odsetki bez kapitału. Do wniosku o kredyt załącza się kosztorys celem późniejszego rozliczenia wydatków na podstawie faktur.
Pożyczka hipoteczna ? środki są przekazywane na dowolny cel (niekoniecznie związany z budową lub zakupem nieruchomości).

Ze względu na walutę:

Kredyty w walucie krajowej,
Kredyty walutowe:
Typowy kredyt walutowy ? kredyt udzielany jest w walucie krajowej, ale w dniu podpisania umowy jego wartość jest przeliczana na walutę obcą (np. EUR, USD, JPY, CHF) według bieżącego kursu. Harmonogram rat podany jest w walucie obcej. Spłata dokonywana jest w walucie krajowej po przeliczeniu według kursu waluty przypadającym na dzień spłaty. Najkorzystniejszy jest kredyt spłacany na podstawie fixingu (kursu średniego) ze względu na brak różnicy w wartości tj spreadu. Jednak większość kredytów jest przyznawana systemem: udzielenie ? suma podzielona przez kurs kupna danego banku, spłata ? rata pomnożona przez kurs sprzedaży. Ten system powoduje, iż w momencie udzielenia kredytu mamy wyższą kwotę do spłaty wynikającą z różnicy kursów.
Kredyt walutowy denominowany ? w umowie mamy konkretną kwotę w walucie krajowej PLN. Kwota dzielona jest na transze i przeliczana na walutę obcą.

Opcje wyliczenia wartości w walucie krajowej:

umowę zawiera się na określoną kwotę waluty krajowej
umowę zawiera się na określoną kwotę waluty obcej ? to rozwiązanie w przypadku ceny zakupu nieruchomości ustalonej w PLN (nieruchomość kupiona w PLN, kredyt spłacany w walucie)

może prowadzić do niedoboru środków do ceny zapłaty w przypadku niższego kursu w chwili przeliczenia niż zakładany

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_hipoteczny


Definicja kredytu inwestycyjnego

Kredyt inwestycyjny ? kredyt bankowy przeznaczany na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć, których celem jest odtworzenie, modernizacja lub powiększenie wartości majątku trwałego, jak również zakup wartości niematerialnych i prawnych bądź nabycie udziałów w przedsiębiorstwach lub długoterminowych papierów wartościowych.

Warunkiem uzyskania kredytu inwestycyjnego jest pozytywny wynik prowadzonej przez bank analizy ekonomiczno-finansowej kredytowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Udzielając kredytów inwestycyjnych, bank zwykle wymaga udziału własnego przedsiębiorstwa, co redukuje ryzyko kredytowe ponoszone przez bank. Większe kredyty inwestycyjne często mają formę kredytów konsorcjalnych.

Kwota kredytu może zostać przekazana kredytobiorcy od razu w całości. Kredyt inwestycyjny może także być wypłacany w transzach lub mieć formę linii kredytowej. W pierwszym przypadku uruchamianie kolejnych transz jest zwykle warunkowane spełnieniem zobowiązań umownych. W drugim przypadku ? linii kredytowej ? umowa kredytowa nie precyzuje obowiązujących terminów i kwot wypłat środków.

Kredyt inwestycyjny udzielany jest na ogół na dłuższe okresy, a schematy spłat mogą być następujące:

równe raty kapitałowe, co jest równoważne malejącym ratom sumarycznym, gdyż odsetki są naliczane od coraz niższego kapitału;
równe raty sumaryczne (raty annuitetowe).

W zależności od umowy z bankiem, istnieje też możliwość jednorazowej spłaty kapitału w dacie zapadalności kredytu (ang. bullet repayment) lub przyjęcie nieregularnego schematu spłat kapitału, ustalonego indywidualnie dla danego kredytu.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_inwestycyjny


Co to jest kredyt?

Kredyt bankowy ? umowa zawarta w formie pisemnej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą. Bank zobowiązuje się udostępnić określoną kwotę na określony cel oraz czas, a kredytobiorca zobowiązuje się wykorzystać kredyt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zwrócić pobraną kwotę wraz z należnym bankowi wynagrodzeniem w postaci prowizji i odsetek. Na podstawie tej definicji kredyt postrzegany jest jako specyficzny rodzaj stosunków zobowiązaniowych, którego wyróżniającymi cechami są: zwrotność, celowość i odpłatność.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Kredyt_bankowy


Pożyczka na remont

Polacy bardzo często sięgają po karty kredytowe i pożyczki konsumpcyjne, często w niewielkich kwotach. Wiemy, że nie wszystko można sfinansować za pomocą własnych oszczędności (zwłaszcza, jeśli ich brak), bywa że kredyt jest po prostu koniecznością, ponieważ tych wydatków nie można uniknąć.

Jedną z takich sytuacji może być remont domu, lub mieszkania. Często nie chodzi o zmianę koloru ścian, czy położenie paneli na podłodze, ale na przykład o zakup opału, lub instalacji grzewczej. Nie da się przełożyć remontu na później, gdy z dachu cieknie. W takich wypadkach, gdy nie mamy odpowiednich środków, to trudno - idziemy po pożyczkę.

Jak zaciągnąć taki kredyt i nie żałować? Banki mają wiele różnych ofert, jednak nie zawsze najkorzystniejszą da nam bank, w którym mamy konto. Tak, mają pełną historię finansową, więc obliczenie zdolności kredytowej jest szybkie. Nie zapominajmy, że nie tylko oprocentowanie kredytu ma znaczenie. Może ono wydawać się bardzo korzystne, jednak... jest jeszcze marża. Zanim skorzystamy z oferty, dobrze podliczmy wszystkie koszty, sprawdźmy czy nie żadnych ubezpieczeń, czy innych dodatkowych kosztów.


Kredyt na wakacje?

Sezon wakacyjny trwa. Wedle statystyk 28% nie pojedzie w tym roku na żadne wakacje, większa część wyjeżdżających spędzi urlop w kraju, a za granicę uda się co siódmy.

Ale sporo rodaków wakacyjny wyjazd zamierza sfinansować kredytem. Czy to jest dobry pomysł? Cóż, wyjazd jest konieczny, po to by nabrać energii i nie zwariować. Badacze podkreślają, że spędzenie wolnego czasu na własnej kanapie, nie zapewni regeneracji. Brak urlopu zmniejsza wydajność pracy, bardzo źle wpływa również na samopoczucie, a w skrajnych wypadkach może prowadzić do depresji.