Przez grzejnik przepływa gorąca woda lub

naprawa nagrzewnic olejowych naprawa nagrzewnic olejowych
Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych.

W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwiązaniach modułowość konstrukcji pozw.